Policii máme jenom jednu!


(23.08.2016)

23. srpna 2016

ČSSD je proti tomu, aby Celní správa jakkoliv suplovala pravomoci Policie ČR. Vyšetřování trestních činů, sdělení obvinění a návrh na obžalobu je ze zákona dáno policii a není žádný důvod, aby pod ministerstvem financí vznikala ještě nějaká další policie.

Naopak vidíme za zcela logické návrat k obnovení finanční policie v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu, která byla zrušena za ministra vnitra Langera. Ta se má zaměřit na daňové delikty a jistě to bude vyžadovat i úzkou spolupráci s Celní správou.

Ze zveřejněné koncepce rozvoje v oblasti trestního řízení vyplývá mimo jiné, že působnost Celní správy by se měla rozšířit i na vyšetřování trestních činů v oblasti daně z příjmů. Chci upozornit, že mimo jiné na rozdíl od správy spotřební daně, ekologických daní a DPH u dovozu tomu tak není u daně z příjmů. Vyšetřování trestních činů v oblasti daní musí zůstat výlučně v kompetenci Policie ČR a jejích orgánů.

Do nové koncepce zapadá sice snaha Andreje Babiše angažovat do vedení Celní správy bývalého vyšetřovatele, to však nesmí být záminkou či důvodem pro to, aby v České republice vedle policistů vyšetřovali též celníci. Policii ČR máme jenom jednu. Její kompetence by neměly být ani rozmělňovány, ani oslabovány, ani podrobovány nějakému konkurenčnímu tlaku.

Ing. Václav Votava, předseda Rozpočtového výboru PSP ČR