Poslanecký den - tunel Valík


(06.03.2007)

Poslanecký den - tunel Valík 6.3.2007

Nejvýznamnější stavba na plzeňském dálničním obchvatu - 380-ti metrový tunel Valík se stal cílem poslanců Votavy, Grünera a Šlajse v úterý 6. 3. Za doprovodu hlavního inženýra projektu Ing. Jiřího Svobody a hlavního inženýra realizace Mgr. Josefa Hesse si nejprve vyslechli výklad o průběhu stavby a technických parametrech a zajímavostech tunelu a poté si prohlédli provozně technický objekt v bezprostřední blízkosti vjezdu do tunelu směrem od Rozvadova a i samotný tunel.
Poslanci se zajímali například o bezpečnost provozu v tunelu a protipožární opatření. Průvodci je seznámili s tím, jak by probíhaly záchranářské práce při případné nehodě či požáru v tunelu a jaká poučení si záchranáři i hasiči a policie vzali z cvičného zásahu v tunelu. Ventilátory se například při simulovaném požáru ukázaly jako kontraproduktivní, protože vířily kouř v tunelu a došlo k rychlejšímu zamoření prostoru zplodinami. Mnohem účinnější se ukázalo přirozené větrání protože tunel je krátký a mírně do kopce, takže tu dobře funguje komínový efekt. "Při požáru v tunelu by se řidiči měli řídit jediným - nekoukat, nestarat se o majetek a utíkat. Čas pro bezpečnou evakuaci je omezen," zdůraznili průvodci. Nacvičovalo se přistání vrtulníku, objízdné trasy, čerpání vody z nedaleké řeky i z nádrže u tunelu, jejíž kapacita stačí na dvě hodiny hašení. Použitá voda pak z tunelu stéká zpět do druhé nádrže, aby nedošlo ke kontaminaci řeky.
Provoz může být řízen přímo z provozně technického objektu u tunelu, ale běžně je policisty řízen z dispečinku ve Svojkovicích, kam poslanci posléze také zavítali. Tady je kamerovým systémem sledován provoz, automaticky měřena rychlost vozidel, před vjezdem to tunelu jsou také přímo ve vozovce instalovány váhy. Jejich měření bohužel ze zákona nelze použít k vymáhání pokut, zatím slouží policistům jen k výběru aut, která zastaví ke kontrole na přenosných váhách. Zato pokuty na překročení rychlosti v tunelu už jsou automaticky vymáhány ve správním řízení. K chování řidičů v tunelu policisté poznamenali, že by bylo na místě, aby autoškoly místo hodin údržby, kterou už si dnes stejně každý nechá udělat v servisu, raději vyučovaly jízdu tunely. "Je neskutečné, co všechno řidiči v tunelu dokážou," vyprávěli i ukázali na záznamu policisté. "Předjíždějí se tři kamiony na dvouproudé vozovce vedle sebe, řidiči v tunelu couvají, nebo zastavují, aby se převlékli nebo si odskočili na záchod."
V závěru se poslanci i zajímali o to, jak se nový služební zákon dotkl policistů sloužících na dispečinku kde je nepřetržitá služba.