Mostecko má možná šanci na další miliardy


(07.11.2016)

Homér | 4.11.2016 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: (pur) | Téma: Poslanci - Votava Václav

MEZIBOŘÍ – Mostecko má šanci na více peněz na likvidaci ekologických škod způsobených těžbou hnědého uhlí. K patnácti ekomiliardám by mohlo přibýt dalších pět. A to už v horizontu tří let. Požadavek Hospodářské a sociální rady Mostecka podpořil i Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ČR, který tento týden zasedal v Meziboří.

Kromě standardních bodů programu a řešení ekologických škod v Ústeckém kraji se výbor zabýval také strategií na restrukturalizaci kraje, těžbou hnědého uhlí a rozdělením rozpočtového určení daní. Jednání výboru se zúčastnili rovněž starostové měst a obcí z regionu. „ Rozpočtový výbor doporučí vládě, aby podpořila možnost dofi nancování projektů na řešení ekologických škod. Dále doporučíme vládě, aby posoudila možnost vytvoření finanční rezervy ve výši 300 miliónů korun na realizaci připravených projektů v roce 2017 v případě schválení Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje,“ uvedl předseda výboru Václav Votava. Výbor projednal také tři návrhy na změnu rozpočtového určení daní. Žádný z návrhů ale nenašel podporu ve vládě. „Souhlasím s tím, aby byly tyto návrhy zamítnuty. Menší obce by na tom byly hůř než nyní. V našem regionu je řada malých obcí, které mají příliš nízké rozpočty a nemohou dostatečně udržovat objekty a komunikace v obci. Vláda by měla pomoci právě jim,“ komentoval jednání výboru o rozpočtovém určení daní starosta Meziboří Petr Červenka. Ten také poděkoval předsedovi výboru za usnesení, kterým výbor podpořil zájmy Ústeckého kraje. „Do dubna by měl být schválen akční plán. První připravené projekty by se mohly díky třem stům miliónům korun realizovat už v příštím roce. Usnesení rozpočtového výboru nám také otevírá cestu k tomu, abychom o potřebách regionu mohli jednat s ministrem financí,“ ocenila jednání výboru také předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková. Předseda rozpočtového výboru Václav Votava projevil pochopení pro problémy Ústecké kraje rovněž prohlášením, že kraj by si zasloužil svého vlastního vládního zmocněnce. Současný vládní zmocněnec Jiří Cienciala zastupuje kraje tři, a navíc se aktuálně stal senátorem.