Kraje nesmí dopustit privatizaci zdravotnictví


(22.11.2016)

Je dobře, že sociální demokracie bude mít vliv v Asociaci krajů. Jedině tak může realizovat program, s nímž jsme šli do voleb a který preferoval udržení současného socioekonomického standardu obyvatel, kladl důraz na investice do školství, zdravotnictví, dopravy a do posílení bezpečnosti.

ČSSD bude mít pět hejtmanů a zastoupení v několika dalších krajských radách. Ve všech krajích, kde nebude v opozici, chce garantovat především dvě základní jistoty. Nedopustit, aby se zdravotnictví stalo zbožím, aby byla privatizována dnes fungující síť krajských nemocnic. Kraje také musí – ve spolupráci s vládou – pokračovat v obnově dopravních komunikací. S tím souvisí také požadavek na zachování sítě veřejné a regionální dopravy. I zde půjde o její další modernizaci a zefektivňování směrem k cestujícím.

Vždycky říkám, že pro kraje platí to, co platí pro komunální politiku. Problematika, kterou kraje řeší, často není ani levicová, ani pravicová. Bud v kraji umějí hospodařit, umějí komunikovat se samosprávou a státem, jsou pro své občany a rozumějí jim. A nebo taky ne.

Přeji si, aby nastávající reprezentace krajů byly na tak výborné úrovni, jako ty z let 2012 – 2016.

Ing. Václav Votava, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD a člen předsednictva ČSSD