Chodské kroje zářily na 81. Pošumavském věnečku v Praze


(14.02.2017)

Domažlický deník | 14.2.2017 | Rubrika: Region / Zpravodajství | Strana: 2 | Autor: (vk)


Pražští Chodové přivítali hosty z Chodska, Plzeňska, Valašska i zahraničí

Praha, Chodsko – Pražský Národní dům se v sobotu večer rozzářil opět pestrou paletou chodských krojů. Na český národní ples, slavný 81. Pošumavský věneček, přijeli do Prahy příznivci folkloru z Chodska, Plzeňska i mnozí členové pořádajícího Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze. Celá akce začala i tentokrát dlouhým průvodem účastníků Věnečku a následně přinesením historických praporů z chodského Tlumačova, Draženova, Veleobce sdružených obcí Baráčníků a pořádajícího spolku. Zazněla píseň v podání ženského pěveckého sboru Canzonetta z Domažlic a slova se ujal předseda krajanského spolku, ředitel plesu Václav Kupilík. Během svého vystoupení pozval na pódium plzeňského hejtmana Josefa Bernarda. Ten ve své zdravici ocenil mnohaletou tradici pořádání Pošumavských věnečků v Praze, které se tak staly nejstarší akcí svého druhu na území hlavního města. Vzápětí, při sólu pro krojované, vyzkoušel v kolečku parket Národního domu. Mrákovská Vrchovanka hrála skvěle a v obou sálech významného svatostánku pražské kultury se vystřídaly folklorní soubory Rokyta a Rokytička z Rokycan, dudácká muzika Praštěnka se souborem Lučinka z Prahy, valašský Krušpánek i Vonička. Ve vedlejším sále hrál taneční orchestr Chilli Band.
Mezi hosty tradičně nechyběli ani zákonodárci, pro které je účast na Věnečku srdeční záležitostí – Václav Votava, Jan Látka, Igor Jakubčík, Petr Bratský a poprvé také Vladislav Vilímec.
Baráčníky zastupoval rychtář Veleobce Jaroslav Proček, přítomni byli i představitelé spřátelených pražských krajanských spolků Klatovanů a Sušičanů. Akci s obdivem přihlížela viceprezidentka světové organizace pro lidové umění Emma Chen Hoefler i prezident gruzínské folklorní organizace Demis Surmava se svojí delegací. Večerem provázela redaktorka plzeňského rozhlasu Michaela Vondráčková. Pro účastníky Pošumavského věnečku byla organizátory připravena hodnotná tombola, čítající přes 200 cen, i dámská volenka, při které se daly vytančit pravé chodské bořické koláče.
Podle slov účastníků reprezentačního krojového plesu i dle mínění organizátorů se 81. Pošumavský věneček, podporovaný Plzeňským krajem, opět vydařil.
Započalo tak další desetiletí této významné lidové tradice.