Usnesení rozpočtového výboru Sněmovny ke korunovým dluhopisům


(16.03.2017)

Zpravodajství ČTK | 15.3.2017 | 16:59 | Rubrika: for pol pod mak


Praha 15. března (ČTK) - Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ke kauze tzv. korunových dluhopisů. S tímto usnesením dnes v rámci debaty k bodu "Daňové podvody ministra financí" vyslovilo souhlas i plénum Sněmovny.

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období

579
USNESENÍ rozpočtového výboru z 52. schůze ze dne 8. března 2017 k Informaci Generálního finančního ředitelství o postoji daňových orgánů k problematice zdanění výnosů korunových dluhopisů

Po úvodním slově generálního finančního ředitele M. Janečka, zpravodajské zprávě posl. V. Votavy, a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I.konstatuje, že existují doložitelná podezření, že při emisi tzv. "korunových dluhopisů" v roce 2012 mohlo ze strany některých eminentů a jejich vlastníků docházet ke zneužití nebo obcházení zákonů v oblasti daní;

II.žádá generálního finančního ředitele, aby Generální finanční ředitelství
a) připravilo a vydalo neprodleně metodický či obdobný pokyn GFŘ k prověření, zda v souvislosti s vydáním výše uvedených emisí nedošlo v jednotlivých případech ke zneužití zákona, nebo zda se svoji podstatou skutečně jednalo o vydání dluhopisů, nebo zda šlo o operaci jinou, například skryté vyplácení dividend společností společníkovi;
b) byly na základě tohoto metodického pokynu příslušnými finančními úřady prověřeny všechny "emise" korunových dluhopisů vydané v roce 2012;
c) předložilo do 31. května 2017 rozpočtovému výboru informaci o proběhlých kontrolách zdanění související s emisemi "korunových dluhopisů v roce 2012, včetně souhrnných zjištění a návrhu dalších kroků k eliminaci obcházení zákona formou emise "korunových dluhopisů" v roce 2012;

III. pověřuje předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády, ministra financí a generálního finančního ředitele.

Jiří DOLEJŠ v.r. ověřovatel
Václav VOTAVA v.r. předseda - zpravodaj