Povinné ručení i pro nepoctivce


(25.05.2017)

Právo | 25.5.2017 | Rubrika: Publicistika | Strana: 7 | Autor: Václav Votava


Je možné jezdit bez povinného ručení, ačkoliv v názvu má slovo „povinné“? Ano, bohužel, odhady počtu nepojištěných vozidel na našich silnicích se blíží 130 tisícům, takže pravděpodobnost, že zrovna do vás nabourá nepojištěné vozidlo, není až tak malá.
Opilý policista, který na pražských Vinohradech zničil 30 vozidel, či vybržďovač, kvůli němuž zemřel při nehodě kojenec – to jsou pouze dva příklady ze zhruba 2600 nehod, které vloni způsobili řidiči bez uzavřeného povinného ručení. V Poslanecké sněmovně má novela zákona o povinném ručení před druhým čtením. Není to politický návrh, který by směřoval doprava či doleva, jde o návrh poslanců zastupujících více než 7,5 miliónu motoristů, kteří dodržují zákony a chovají se zodpovědně.
Jaké důvody vedly předkladatele pro změnu zákona? Když neplatič povinného ručení způsobí škodu, tak ji zaplatí Česká kancelář pojistitelů (ČKP) z garančního fondu. Přestože škoda bude následně vymáhána na nepojištěném viníkovi, přispějí ročně pojišťovny do garančního fondu částkou 250 miliónů Kč.
Na nepojištěných vinících se daří vymoci pouze zlomek z celkové částky, takže tento náklad se prostě musí promítnout do cen povinného ručení. Málokdo je ochoten dobrovolně přispět viníkům těchto nehod na úhradu škod, ale i tak na ně, i na tisíce dalších nepojištěných škod, nedobrovolně přispíváme ze svého povinného ručení.
Před dvěma lety byl zrušen původní systém financování nepojištěných škod. Měl mnoho vad i nepřiměřený dopad na některé motoristy. Pokud ČKP porovnáním své databáze a registru vozidel zjistila, že vozidlo nemá uzavřenou zákonnou pojistku, tak vlastníka vozidla vyzvala k zaplacení tzv. příspěvku, tedy spíše sankce.
Ten příspěvek byl často neúměrně vysoký, násobně převyšující sazbu zákonného pojištění. Povinnost hradit příspěvek nepojištěných nebyla dostatečně právně upravena, k čemuž se opakovaně vyjádřil Ústavní soud. Vadila vysoká chybovost porovnávaných dat, na kterých byl původní příspěvek nepojištěných postaven, a v neposlední řadě i velmi aktivní, až agresivní přístup tehdejšího vedení ČKP, který měl maximalizovat inkaso od nepojištěných motoristů do garančního fondu. Vše toto chceme napravit.
V předložené novele nejde jen o odstranění chyb předchozí zákonné normy, ale také o to, jak přimět k odpovědnosti neplatiče povinného ručení. Má-li někdo registrováno své vozidlo pro provoz v registru vozidel, pak se předpokládá, že ho používá, a musí tedy mít vozidlo pojištěné.
Pokud ho neprovozuje a nechce ho mít pojištěné, nechť odevzdá registrační značky do depozitu a dočasně ho vyřadí z provozu. Tato povinnost je v zákoně ukotvena již nyní, nicméně není prakticky vůbec vyžadováno její dodržování.
Nově stanovený příspěvek nepojištěných budou hradit právě ti, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají ho pojištěné. Příspěvek bude přiměřený k výši zákonného pojištění a denní sazbu příspěvku nebude určovat ČKP, ale vyhláškou ministerstvo financí.
Podstatná je také možnost vyměřit příspěvek zpětně jen maximálně za 12 měsíců. Pokud někdo způsobí nepojištěným vozidlem škodu, bude muset do garančního fondu hradit pouze 30 procent z celkové částky, maximálně však 300 tisíc Kč. Díky tomu nebudou padat do sociální pasti lidé, dnes často odsouzení k doživotnímu splácení, kteří způsobili nepojištěnou škodu např. zapůjčeným nepojištěným vozidlem nebo neúmyslně kvůli opomenutí při platbě povinného ručení.
Na trestné činy či jízdu nepojištěným vozidlem pod vlivem alkoholu se tento strop vztahovat nebude a viníci budou hradit do garančního fondu celou vyplacenou škodu.
Příspěvky od neplatičů povinného ručení budou sloužit pouze pro krytí nepojištěných škod. Náš návrh totiž umožňuje, aby peníze, které nebudou v daném kalendářním roce využity na tento účel, převedla ČKP do fondu zábrany škod, kde z nich budou financovány projekty prevence v oblasti silniční bezpečnosti.
Poctiví a zodpovědní motoristé by neměli doplácet na ty nepoctivé. A pokud se nepoctivě chováš, tak holt si připlatíš!