Jedna banka vládne všem


(03.08.2017)

FaktorS | 3.8.2017 | Rubrika: Moc a vliv - Názor | Strana: 30


O nezbytnosti přijetí novely zákona o České národní bance se diskutovalo mnoho let. Na konci ledna do sněmovny konečně doputoval návrh zákona ze společné dílny ministerstva financí a ČNB. Ta zdůrazňuje nutnost jeho přijetí s ohledem na normy Evropské unie. Je s podivem, že byl tak důležitý zákon předložen až v posledním roce před volbami.
Pokud by šlo čistě o technickou novelu, jak zákonu přisuzuje centrální banka, nepochybuji, že by hladce prošel schvalovací procedurou. Přináší totiž spoustu užitečných mechanismů týkajících se dozorové pravomoci centrální banky. Zároveň ale s sebou nese nová pravidla, která mohou mít zásadní dopady na hypoteční trh a dostupnost bydlení u nás. Centrální banka získá možnost ho poměrně tvrdě regulovat. Vedle dnes běžného parametru LTV (poměr zadlužení k hodnotě zajištění nemovitostí) chce zavést dva další – DTI (poměr výše dluhů vůči příjmům) a DSTI (poměr výdajů z výše dluhů k čistému měsíčnímu příjmu).
Pokud návrh projde v této podobě, bude ČNB kdykoli a bez jakéhokoli omezení nastavovat pro každého minimální hranici poměru příjmů vůči celkovým splátkám nebo vůči celkovým dluhům. Jinak řečeno: ČNB závazně a jednotně pro celý trh určí, jak vysoké zadlužení mohou spotřebitelé mít. Žádná banka už nebude moci poskytnout úvěr, pokud klient nesplní byť jen jediné z takto nahrubo nastavených kritérií, a to bez ohledu na jakékoli individuální okolnosti u konkrétního klienta.

NA KOHO TO DOPADNE?

Souhlasím s tím, že je třeba zmenšovat systémové riziko pro finanční stabilitu trhu. Zákon ale zohledňuje pouze makroekonomické nástroje. Snaží se za každou cenu vyjít vstříc ochraně trhu. Splňuje sice požadavky Evropské unie, ale zapomíná na lidi.
Je zde řada otázek. Nesnížíme dostupnost úvěrů na bydlení, a to především pro lidi, kteří nemají nadprůměrné příjmy? A nedopadne podobně dikce zákona na mladé rodiny s dětmi? Nepoškodí to i ty, kteří dnes na hypotéku dosáhnou a jsou schopni bez problémů splácet?
Obávám se také, že přísnější kritéria povedou lidi k hledání chybějících finančních zdrojů jinde. Třeba v rizikovějších, ale i dražších produktech u jiných poskytovatelů, anebo v šedé zóně.
Další otázkou mohou být dopady na refinancování již dříve poskytnutých úvěrů. Navrhovaná regulace tak může mít negativní dopady na desítky tisíc spotřebitelů. Ti mohou být při refixaci úrokové sazby nuceni akceptovat nevýhodnou nabídku úrokové sazby u svého stávajícího věřitele, protože z důvodu změny poměrů (například poklesu jejich příjmů, změny jejich rodinné situace, snížení hodnoty zastavené nemovitosti) nebudou splňovat závazné limity a nebudou moci poptávat nabídku na výhodnější úrokovou sazbu u konkurence.

ŽÁDNÝ POPULISMUS

Novela dává ČNB do rukou pravomoc řídit hypoteční trh způsobem, jenž je v Evropské unii bezprecedentně široký. V žádné vyspělé evropské zemi nemá centrální banka takto rozsáhlé a ničím neomezené pravomoci v oblasti jeho řízení. Dokonce ani v těch, které prošly zásadními problémy s trhem nemovitostí, například v Maďarsku. Zákon o ČNB by měl být vyvážený – jak z hlediska makroobezřetnosti, tak z hlediska dostupnosti financování bydlení ze strany spotřebitele. Odmítnout musím i vyjádření, jež slýchám od ČNB na adresu politiků. Že se nyní před říjnovými volbami tento zákon prostě nehodí do krámu a že se stal předmětem předvolebního populismu.