Prezentace Evropského rekreačního a rekondičního parku Bor


(30.03.2007)

Prezentace Evropského rekreačního a rekondičního parku Bor dne 30.3.2007

"Anketa nemá návaznost a v této chvíli by byla předčasná," shrnul výsledek prezentace záměru výstavby Evropského rekreačního a rekondičního parku Bor přítomný poslanec Ing. Václav Votava.
Prezentaci uspořádala pro občany Boru firma Impower Finance v místním kině. Bohužel byla zřejmě zklamáním jak pro firmu, tak pro občany. Představitel firmy Ivan Dunovský nedokázal lidem projekt přiblížit a z jeho úst nezazněly skoro žádné nové informace. Soustředil se pouze na představení firmy a jejích dalších projektů a pak ukázal jednu jedinou studii parku, sestávající z mapy zájmového území u osady Borovany doplněné několika nezřetelnými náčrtky uvažovaných staveb.
Občané, a byl jich plný sál včetně míst na státní, pak kladli málo dotazů, většinou jen v diskusi vyjadřovali svá negativní stanoviska. Na některé konkrétní dotazy zas nedokázal představitel firmy věrohodně odpovědět, například - jaké bude zatížení jediné přístupové cesty k parku, která povede středem osady Borovany, zda park poskytne zaměstnání také kvalifikovaným lidem z Borska, nebo tam budou jen na kvalifikaci nenáročná místa, na které si pak provozovatel najme raději levnější zahraniční pracovníky z východu.
Zajímavé bylo vystoupení "účastníků zájezdu", jak se sami nazvali, tedy pětičlenné delegace složené ze zastupitelů a odborné veřejnosti, která navštívila obdobný rekreační park v Holandsku. Někteří pod dojmem návštěvy upustili od původně negativního stanoviska a vyzvali občany, aby se na d projektem alespoň zamysleli. Byly promítnuty fotografie z parku. Vedoucí stavebního odboru borské radnice ale upozornit, že tento park vznikl jinou cestou - nejdřív proběhla výstavby a pak teprve byly vysazeny stromy. Tady to bude naopak - v neporušené přírodě se bude kácet a stavět a nikdo neví, co to s lesem a přírodou udělá.
"Osvícené zastupitelstvo by mělo naslouchat hlasu lidu, ale dokud není zpracována EIA (studie vlivu stavby na životní prostředí), nemá cenu při současném nedostatku informací vyhlašovat anketu," konstatoval v závěru besedy poslanec Votava a většina přítomných s ním asi souhlasila.