V Nevolicích otevřeli novou silnici


(06.09.2017)

Domažlický deník | 6.9.2017 | Rubrika: Domažlicko - zpravodajství | Strana: 2 | Autor: Václav Kůstka

Budování nové ulice v obci bylo završeno vyasfaltováním silnice.
Nevolice – Obec Nevolice je proslulá především svou soudržností. Všichni táhnou za jeden provaz, váží si svého starosty, zastupitelstva i hasičského sboru, jehož jsou téměř všichni členové. Společenských akcí se zúčastňují až na malé výjimky vždy všichni obyvatelé. Jejich počet má vzestupnou tendenci – ze 140 obyvatel v roce 1989 je jich nyní 196.
S nárůstem obyvatel souvisí samozřejmě rekonstrukce stávajících domů i nová zástavba. V nové ulici obecní úřad postupně budoval všechny obvyklé sítě a akci završil vyasfaltováním komunikace, kterou obec částečně hradila z vlastních zdrojů, ale také s vděčností uvítala půlmilionovou dotaci od Plzeňského kraje, a to z programu „Stabilizace obnovy venkova“.
Pro malou obec je tato událost velice významná, proto zastupitelstvo uspořádalo slavnostní otevření.
Radovat se z dokončené akce přišlo mnoho občanů v čele se svým zastupitelstvem vedeným starostou Josefem Velkem, ale také hosté: senátor Jan Látka, předseda rozpočtového výboru sněmovny Václav Votava, poslanec Parlamentu ČR Vladislav Vilímec, kteří jsou i zastupiteli Plzeňského kraje, a předseda ZOD Mrákov Jiří Schamberger.
Hosté předali občanům komunikaci přestřižením stuhy a přípitkem, ale také vyslechli od starosty i občanů poděkování za poskytnuté dotace a všeobecnou spolupráci. Nevoličtí občané s potěšením uvítali vstřícnost hostů při neformální diskuzi.