Trumfy v tuto chvíli drží v rukou Plzeňský kraj


Tachovský deník (14.01.2003)

Trumfy v tuto chvíli drží v rukou Plzeňský kraj

Neutěšená situace plánské nemocnice nemohla uniknout pozornosti poslanci Parlamentu České republiky Václavu VOTAVOVI. Také on se angažoval na záchraně provozu v nemocnici, nicméně ani jeho snaha nevedla k úspěchu. Na věčně žhavé téma zdravotnictví v okrese jsme mu položili několik otázek.

Existuje šance na znovuotevření nemocnice v Plané?

"Od ledna spadá Nemocnice Planá pod Plzeňský kraj, a ten musí rozhodnout o jejím osudu. Vnímám tento problém jako občan tohoto okresu velice osobně, i já tu spolu s rodinou bydlím a sám mohu odbornou lékařskou péči potřebovat. Proto jsem se nepřestal angažovat v její prospěch. Ale nyní je karta jen a jen v rukou vedení Plzeňského kraje."

Jaké byly vaše konkrétní kroky, aby nemocnice v Plané fungovala?

"Po zvolení poslancem jsem se společně se starosty měst a obcí Tachovska a kolegyní Miladou Emmerovou začal problémy intenzivně zabývat. Bohužel, tou dobou už krize nemocnice vrcholila a cest k záchraně nebylo mnoho. Absolvovali jsme řadu jednání, která vyvrcholila návštěvou ministryně zdravotnictví Marie Součkové v nemocnici 19. Srpna. Domnívám se, že návrh, se kterým na Tachovsko přijela, a to na přičlenění nemocnice pod Fakultní nemocnici Plzeň jako detašované pracoviště, byl v ten čas jediným možným řešením, jak nemocnici zachovat, restrukturalizovat ji a znovu obnovit důvěru pacientů v ní. Garantem fungování a poskytované zdravotní péče by se tak stalo špičkové zdravotnické zařízení. Tento záměr byl zmařen zcela nezodpovědným jednáním tehdejšího přednosty okresního úřadu. Místo realizace začal naopak podnikat pro mě nepochopitelné kroky k jeho zmaření. Přednosta byl sice na základě naší intervence u ministra vnitra odvolán, ale z časových důvodů již nebylo možno záměr realizovat. Mrzí mě i postoj kraje, který už byl v této přechodné době plně kompetentní se k návrhu vyjádřit a podpořit ho. Nechápu, proč nedal řešení ministryně Součkové zelenou, když se jeho představitelé veřejně vyjadřovali, že o převzetí nemocnice nemají zájem."

Ministryně zdravotnictví slíbila oddlužení, posléze převod pod FN Plzeň. V neposlední řadě také řekla, že nemocnici pomůže a nenechá ji padnout. Nebylo to řečeno záměrně s vědomím, že nemocnice přejde pod kraj?

"Ministryně přislíbila v řešení situace výjimku pouze pro Planou. Nejednalo se o klasické oddlužení, ale o převod dluhu na tehdejší okresní úřad. Tento dluh by byl dořešen současně s likvidací okresního úřadu. Jsem přesvědčen, že snaha ministryně pomoci Plané byla upřímná. Kdyby byl její návrh realizován v daném čase, pomoc by byla okamžitá a dnes by byla detašovaným pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň."