Vystoupení ve Sněmovně k tzv. stravenkovému paušálu


(07.07.2020)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pamatuji již hodně v Poslanecké sněmovně, protože jsem tady strávil už poměrně dlouhý čas, pamatuji si na to, jak kolega Kalousek měl snahu tenkrát stravenky zrušit - nikdy se to nepodařilo. Byla velká diskuse kolem stravenek. Jenom aby bylo jasno, já tady nelobbuji vůbec za stravenkové firmy, nemám s nimi nic společného, nicméně stravenka, tak jak má v názvu, je na stravování. Já se musím přiznat, že mám problém s tou dvoukolejností, která se tady navrhuje ze strany Ministerstva financí, takový ten hybrid, aby tady byly jak stravenky, tak aby tady byl zaveden ten stravenkový paušál, který mimochodem bude mít dopad do státního rozpočtu 10 miliard, možná více, některé ty analýzy mluví dokonce o 20, možná i více miliardách korun. No věřme tomu, nebo nevěřme, dopad to do státního rozpočtu určitě mít bude.

Já vím, že je často kritizováno, a je to po právu, že ty stravenkové firmy mají poměrně vysoké marže. Ale to přece lze nějakým způsobem regulovat, lze stanovit nějakou hranici marží, takovou, aby byla samozřejmě přijatelná, efektivní a oprávněná.

Je třeba také vzít v potaz, že bude ten stravenkový paušál součástí mzdy, nezdaněné, bude osvobozen od daně z příjmů, bude osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění. Bude to tedy nějaká součást mzdy, která nebude daněna. A já se ani nebudu divit některým zaměstnavatelům, i když je to špatně samozřejmě, že je to bude trošku lákat k tomu, aby to považovali sami v podstatě za součást mzdy v tom smyslu, že zaměstnanci řeknou: já už ti nemusím zvyšovat odměnu, už jsi dostal teď přidáno. A to si myslím, že je špatně.

Já si myslím, že je možné, co se týká těch stravenek, v tom udělat trochu pořádek. Jednak tedy aby opravdu stravenky fungovaly k tomu, k čemu mají fungovat, aby byly na stravování, aby se za ně nedal koupit alkohol nebo jiné věci, které se stravováním víceméně nemají nic společného. Možná jednou z takových cest je digitalizace těch stravenek, o které se hovoří a dosud zavedena samozřejmě nebyla. Takže samozřejmě ty názory na zrušení stravenek nebo potlačení stravenek jsou tady, jak vidím, různé. Já si myslím, že by se stravenky rušit neměly, ale že by se měl udělat v tom spíš pořádek.

A ještě možná jedno takové, nechci říct rýpnutí do paní ministryně, ale zavádíme tady novou daňovou výjimku, paní ministryně. A já když jsem podával pozměňovací návrh, co se týká zrušení daně z nabytí nemovitosti ve smyslu, že se má zrušit i ta daňová výhoda, to znamená možnost odečíst si z daňového základu zaplacené úroky, tak jste argumentovala tím, že zrušíme jednu výjimku. Jednu výjimku zrušíme a další zavádíme. Tak to mi připadá trošinku nelogické. Děkuji.