Poslanecký den na Tachovsku


(26.06.2007)

Poslanecký den Ing. Václava Votavy na Tachovsku 26.6.2007

Při svém poslaneckém dni na Tachovsku se poslanec Votava navštívil čtyři obce, kde v čele zastupitelstva stanul nový starosta.

Hned první navštívená obec � Olbramov byla tak trochu výjimkou. Paní starostka Jaroslava Chaloupková i místostarostka Miroslava Válová jsou zkušené zastupitelky a zvláště paní Válová působí buď jako starostka nebo místostarostka již několikáté volební období. Tématem setkání byla hlavně diskuse o rozvojové strategii místní akční skupiny Český Západ � Místní partnerství na období 2007-2013. Řeč se poté stočila i na existenci a fungování malých obcí (Olbramov má 70 obyvatel). V tomto bodu se zastupitelky a poslanec tak úplně neshodli.

Na městském úřadě v Kladrubech přijala poslance starostka Mgr. Svatava Štěrbová a místostarosta Jaroslav Pospíšil. Poté si šli prohlédnout místní základní školu na jejíž rekonstrukci poslanec Votava zprostředkoval v minulém roce dotaci ze státního rozpočtu. Jak se ale při prohlídce ukázalo, dotace pokryla jen menší část potřebných prací a v rekonstrukci chce město pokračovat. Starostka proto požádala poslance o další spolupráci v získávání dotací.

Nováčkem ve starostenském křesle je také starosta městyse Stráž Karel Fišpera, který ale řadu let působil jako zastupitel a v problematice městyse se dobře orientuje. Probrali s poslancem Votavou probíhající i plánované investiční akce Stráže i rozvoj a fungování rekreačního střediska Sycherák.

Na obecním úřadě čekali na poslance nejen místostarostka Mgr. Jitka Valíčková, ale i někteří zastupitelé a úředníci. Obec teď nejvíce trápí havarijní stav střechy základní školy, která byla svého času nejmodernější školou v okolí ale nešťastně zvolená technologie ploché střechy nyní nese hořké ovoce. Vedení radnice nyní uvažuje o tom, že by na škole zbudovala střešní nástavbu s byty pro učitele a požádalo poslance o radu, kde žádat o dotaci.


Přijetí na radnici v Kladrubech


Prohlídka ZŠ Kladruby


Cvičná lezecká stěna tělocvičny ZŠ


Škola chce upravit i venkovní prostory


Přijetí na radnici ve Stráži