Výlet na skládku ?


(18.07.2007)

Na výlet na skládku

Je libo naučnou stezku přírodní rezervací, po kulturních památkách nebo dáte přednost skládce odpadů? Ne, to není vtip. Na skládce odpadů v Černošíně něco takového připravují. Prohlídky skládky pro školy už probíhají, nyní přibude školící centrum. Vedle uložení odpadů, kompostárny, zpracování bioplynu, sběru nebezpečného odpadu a třídící linky tak budoucí návštěvníci ve školící místnosti shlédnou informační filmy, seznámí se tříděním odpadů a s výrobky z recyklovaných materiálů. Bude zde k dispozici i občerstvení. Z učebny je oknem průhled do sousední třídící linky, přímo nad pásem bude umístěna kamera, která umožní sledovat třídění z pohodlí centra. "Je to i kvůli bezpečnosti, těžko můžeme pustit do provozu 30 dětí, není tam ani dost místa," vysvětluje jednatel firmy Ekodepon Ing. Petr Strankmüller. "Prohlídky a školení budeme nabízet nejen školám v Plzeňském a Karlovarském kraji, ale i ostatním zájemcům třeba starostům nebo pracovníkům obecních úřadů apod. Ani oni někdy přesně neví, co se vlastně s odpadem děje," popisuje záměry. Prostředky na zřízení školícího centra poskytl krajský úřad a společnost Ekokom. Dosud ale chybí peníze na vybavení audiovizuální technikou a nábytkem.
Nápad s naučnou stezkou zaujal i poslance Václava Votavu, který černošínskou skládku navštívil ve středu v rámci svého poslaneckého dne. "Považuji to za velice dobrý nápad ve výchově k ekologickému chování. Děti, které uvidí, co se s odpadem děje, jak se třídí, co se z něho dá vyrobit, pak mohou zpětně působit na svou rodinu a přivést ji ke správnému třídění odpadu," myslí si poslanec a přislíbil i pomoc se zajištěním prostředků pro vybavení učebny a pomoc s prezentací projektu.
Při návštěvě poslance přišla na přetřes i otázka návrhu na zálohování PET lahví. V tom se shodl s přítomnými, že to není nejšťastnější nápad. "Systém sběru a třídění je propracovaný, byly do něj vloženy velké investice i z dotací z EU, velké úsilí a prostředky se věnovaly do propagace třídění a změny návyků spotřebitelů. Teď by všechno přišlo nazmar. Proti se určitě postaví i výrobci a prodejci, pro které by to znamenalo velké investice, což by se určitě promítlo do ceny pro zákazníky. Nevidím to moc reálně," konstatoval poslanec.

Poslanecký den pokračoval návštěvami tří obecních úřadů - v Konstantinových Lázních, Zadním Chodově a ve Studánce. Předmětem hovoru byly nejčastěji připravované investiční akce např. vodovod či aquapark v K. L. a rekonstrukce školky ve Studánce, či úskalí při správě a prodeji obecního majetku � rozsáhlý areál kasáren v Zadním Chodově.
"Uvědomil jsem si během této cesty, kolik radnic v tomto období opanovaly ženy a jak dobře si vedou. V řadě dalších obcí jsou místostarostky. Jsou to především menší obce, a přesto že jsou starostky často neuvolněné a "starostují" po práci, dokážou udělat kus práce. Vidím v tom znamení, že ženám není správa věcí veřejných a politika cizí a snad časem přibude více žen i ve vrcholné politice," zamyslel se poslanec.

Mgr. Jana Šatrová


Průhled ze školícího centra do třídící linky


U lisu na vytříděné PET lahve


Práce u pásu třídící linky


Prohlídka skládky v Černošíně za doprovodu jednatele
Ekodeponu Ing. Petra Strankmüllera a
starosty Černošína Miroslava Plincelnera


Přijetí na radnici v Zadním Chodově
(vpravo starostka Václava Květoňová,
vlevo místostarostka Jaroslava Martínková)