Pro média

Stručný životopis

(podrobnější informace naleznete v odkazu ŹIVOTOPIS)

Jméno a příjmení: Ing. Václav Votava
Politická strana: ČSSD
Bydliště: Stříbro
Datum a místo narození: 18. června 1956, Domažlice
Rodinný stav:  ženatý, syn a dcera, dvě vnučky
Vzdělání: Stavební fakulta ČVUT Praha, obor konstrukce a dopravní stavby

Zaměstnání:

                2019 - dosud - poslanec Parlamentu ČR, člen rozpočtového výboru

                2018 - dosud - starosta města Stříbra

                2002 – 2017 – poslanec Parlamentu ČR, předseda rozpočtového výboru

                1991 – 2002 – BKV Stavební společnost Bor – řídící manažer

                1989 – 1991 – OSP Tachov – vedoucí střediska

                1981 – 1989 – Armabeton Praha, závod Kadaň – úsekový stavbyvedoucí

Politická činnost:

                1997 - dosud ČSSD (do r. 1997 nebyl členem žádné politické strany)

                1999 – 2005, 2010 – 2019 - předseda OVV ČSSD Tachov

                2002 - 2017 poslanec PČR, předseda rozpočtového výboru PS PČR, místopředseda Poslaneckého
               
                           klubu ČSSD

                2018 - 2019 - starosta města Stříbra  

                2008 - 2019 - zastupitel Plzeňského kraje, předseda finančního výboru ZPK

                2019 - dosud - poslanec PČR, člen rozpočtového výboru

Publikační činnost:

Publikuje v regionálním i celostátním tisku a elektronických médiích. Přispívá do blogu na webu ČSSD, má svou facebookovou stránku (https://www.facebook.com/votavavaclav/ ) a účet na sociální síti Twitter (https://twitter.com/VotavaVaclav).